Η εταιρία

Η εταιρία ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ SGA δραστηριοποιείται στο χώρο της Ανακαίνισης, των Κατασκευών και του Real Estate.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η ανακαίνιση είναι μια απαιτητική εργασία που πρέπει να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες του χώρου, όσο και στο προσωπικό σας γούστο. Στόχος μας είναι ένα ποιοτικό αποτέλεσμα, μέσα από σύγχρονες λύσεις και ανταγωνιστικά κοστολόγια.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η κατασκευή απαιτεί προσεκτική σχεδίαση, σύμφωνα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη και υλοποίησή της σύμφωνα με  τους κανόνες της κατασκευής που επιβάλλονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

REAL ESTATE

Αγοραπωλησίες ακινήτων – Μίσθωση

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

210 957 5321 – 694 463 6358