ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Η θερμοπρόσοψη “κέλυφος” είναι η εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού, δηλαδή η εφαρμογή θερμομόνωσης στην εξωτερική πλευρά ενός κτιρίου περιμετρικά. Εφαρμόζεται εύκολα σε παλιά ή νέα κτίσματα και αποτελεί μια εναλλακτική εφαρμογή της συμβατικής μόνωσης.

Μέσω αυτής της τεχνικής η GRATSANIS Ανακαίνιση σας εγγυάται απόλυτη προστασία της επιφάνειας των τοίχων από ρωγμές, μούχλες, σκασίματα, πλήρη εκμετάλλευση του χώρου σας χωρίς μείωση του εμβαδού του, προστασία του φέροντος οργανισμού, ελαχιστοποίηση δημιουργίας μπάζων, ισχυρή μηχανική αντοχή, στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτίσματος.

Εμπειρα, πιστοποιημένα συνεργεία από εξειδικευμένους τεχνίτες με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό αναλαμβάνουν υπεύθυνα την υλοποίηση των θερμοπροσόψεων για κάθε είδους κτήρια (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα, γραφεία κ.α.)

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

  • Ταρατσών (θερμομόνωση και υγρομόνωση)
  • Με ασφαλτόπανα
  • Μονώσεις κεραμοσκεπών ή στεγών
  • Μονώσεις θεμελίων υπογείων
  • Στεγανολεκάνες
  • Γεμίσματα δαπέδων κ.λπ.

Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούμε είναι κορυφαία και όλες οι εργασίες εφαρμόζονται σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου ποιότητας ISO 9001:2008.

Skills

Posted on

July 22, 2019