ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

Η GRATSANIS Ανακαίνιση ολοκληρώνει με συνέπεια και το πολύ σημαντικό κομμάτι της αποξήλωσης, των απαραίτητων γκρεμισμάτων και τέλος της αποκομιδής των μπάζων.


Aποξήλωση του εξοπλισμού:

    • Μπάνιου (είδη υγιεινής, νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες, παλαιά σώματα θέρμανσης, πλακίδια, σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης κ.α.)
    • Κουζίνας (έπιπλα κουζίνας, πλακάκια, σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, παλαιές ηλεκτρολογικές γραμμές κ.α.)

Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων, γκρέμισμα της τοιχοποιίας, των μονώσεων και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.


Η GRATSANIS Ανακαίνιση αναλαμβάνει επίσης με τη βοήθεια των πιο εξελιγμένων εργαλείων:

  • Αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοδομής (τούβλα, τσιμεντόλιθοι, λιθοδομές)
  • Καθαιρέσεις οροφών, μπαλκονιών, τα ανοίγματα για εξωτερικές πόρτες και παράθυρα, αλλά και εσωτερικά για σκάλες, τζάκια, καμινάδες, ασανσέρ.

Skills

Posted on

July 23, 2019