ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Στη GRATSANIS Ανακαίνιση αναλαμβάνουμε παντός είδους μελέτες:

  • Aρχιτεκτονικές μελέτες
  • Στατικές μελέτες
  • Υδρευσης – αποχέτευσης
  • Φυσικού αερίου
  • Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Πυρασφάλειας – πυροπροστασίας
  • Εσωτερικής διακόσμησης
  • Ενεργειακής απόδοσης κτιρίου κ.α.
Skills

Posted on

July 23, 2019