ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η GRATSANIS Ανακαίνιση αναλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους ή και βιομηχανικές εγκαταστάσεις:

  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (χαμηλής και μέσης τάσης)
  • Ηλεκτρολογικούς πίνακες
  • Δομημένη καλωδίωση (τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα Η/Υ)
  • Συστήματα ασφαλείας (συναγερμούς, πυρανίχνευση)
  • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε επαγγελματικά και οικιακά κτίρια
  • Κεντρικά συστήματα κεραιών (επίγεια – δορυφορικά)
  • Εκδοση πιστοποιητικών
  • Αυτοματισμούς
  • Επαγγελματικούς φωτισμούς
  • Θεμελιακή γείωση κ.α.

Skills

Posted on

July 23, 2019